Ένα κουπόνι αξίας {{ discount }} θα πιστωθεί στην συνδρομή σας!
Μη έγκυρο κουπόνι.
We found your invitation to the {{ invitation.team.name }} team!
Whoops! This invitation code is invalid.
Διαχείριση Συνδρομής
{{ registerForm.errors.get('plan') }}
{{ plan.name }}
Free {{ plan.price | currency }} {{ plan.type == 'user' && spark.chargesUsersPerSeat ? '/ '+ spark.seatName : '' }} {{ plan.type == 'user' && spark.chargesUsersPerTeam ? '/ '+ __('teams.team') : '' }} {{ plan.type == 'team' && spark.chargesTeamsPerSeat ? '/ '+ spark.teamSeatName : '' }} {{ plan.type == 'team' && spark.chargesTeamsPerMember ? '/ '+ __('teams.member') : '' }} / {{ __(plan.interval) | capitalize }} {{ plan.trialDays }} μέρες δοκιμή
Προφίλ Εγγραφή
{{ registerForm.errors.get('form') }}
{{ registerForm.errors.get('invitation') }}
{{ registerForm.errors.get('name') }} Το όνομα του ιδιοκτήτη / διαχειριστή
https://
.cloudt.gr
{{ registerForm.errors.get('tenant_domain') }} Η διεύθυνση του λογαριασμού, για παράδειγμα myoffice για https://myoffice.cloudt.gr
{{ registerForm.errors.get('tenant_name') }} Το όνομα της επιχείρισης
{{ registerForm.errors.get('email') }}
{{ registerForm.errors.get('password') }}
{{ registerForm.errors.get('password_confirmation') }}
{{ registerForm.errors.get('terms') }}
Στοιχεία τιμολόγησης
{{ registerForm.errors.get('form') }}
{{ registerForm.errors.get('invitation') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_company_name') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_address') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_city') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_country') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_occupation') }}
{{ registerForm.errors.get('vat_number') }}
{{ registerForm.errors.get('billing_doy') }}
Στοιχεία λογιστή
{{ registerForm.errors.get('form') }}
{{ registerForm.errors.get('invitation') }}
{{ registerForm.errors.get('accountant_name') }}
{{ registerForm.errors.get('accountant_email') }}
{{ registerForm.errors.get('accountant_phone') }}
Πληροφορίες χρέωσης
We had trouble validating your card. It's possible your card provider is preventing us from charging the card. Please contact your card provider or customer support.
{{ cardForm.errors.get('card') }}
{{ registerForm.errors.get('zip') }}
{{ registerForm.errors.get('coupon') }}
{{ registerForm.errors.get('terms') }}
Tax: {{ taxAmount(selectedPlan) | currency }}

Total Price Including Tax: {{ priceWithTax(selectedPlan) | currency }} {{ selectedPlan.type == 'user' && spark.chargesUsersPerSeat ? '/ '+ spark.seatName : '' }} {{ selectedPlan.type == 'user' && spark.chargesUsersPerTeam ? '/ '+ __('teams.team') : '' }} {{ selectedPlan.type == 'team' && spark.chargesTeamsPerSeat ? '/ '+ spark.teamSeatName : '' }} {{ selectedPlan.type == 'team' && spark.chargesTeamsPerMember ? '/ '+ __('teams.member') : '' }} / {{ __(selectedPlan.interval) | capitalize }}